ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

“Στους εξαιρετικούς (exceptional) ανθρώπους πρέπει να παρέχεται εξαιρετική παρέμβαση, που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες τους. Περαιτέρω, μπορούμε να δείξουμε ότι, παρά τη διαφορετικότητά τους, οι άνθρωποι μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο στην κοινωνία, ειδικά αν βρουν κατανόηση, αγάπη και καθοδήγηση”.
Hans Asperger (1906-1980)

 

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Λόγου Χάρη βρίσκεται στην οδό Δημητριάδος 22-24 με Σέφελ 3 στο Βόλο.

Είναι ένα πρότυπο ιδιωτικό κέντρο διάγνωσης και αποκατάστασης, με στόχο την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία όλων των θεμάτων και διαταραχών που αφορούν το παιδί, τον έφηβο και την οικογένεια.

Εδώ παρέχονται υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Παιδοψυχιατρικής αξιολόγησης και παρέμβασης, καθώς και Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών που προσέρχονται στο κέντρο.

Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο