Ένα εξαιρετικό βίντεο που απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου συστήματος άρθρωσης.