Τα παιδιά, συνειδητά ή ασυνείδητα, μιμούνται αυτά που λέμε, τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, ένα θετικό παράδειγμα προς μίμηση.

Πηγή: http://napcan.org.au/children-see-children-do

Μετάβαση στο περιεχόμενο